គោលការណ៍​ ស្ដីពី​ការរៀបចំ​ និង​ការប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​កម្មវិធី​នយោបាយ​របស់​គណបក្ស​នយោបាយ​ សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​ អាណត្តិ​ទី៣​

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778