សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០២០​៖ គ.ជ.ប បាន​បើក​ដំណើរការ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ និង​ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៩​ ថ្ងៃនេះ​

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778