សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យ ថ្ងៃទី១៦​ ខែវិច្ឆកា​ ឆ្នាំ២០១៥

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778