ខិត្តប័ណ្ណ​៖ សូមអញ្ជើញ​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដែលមាន​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោត​ ទៅពិនិត្យ​មើលឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ និង​ទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០១៩

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News