លទ្ធផល​នៃ​ការ​ប្រឡង​ QCM​ ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​ និង​ធ្វើសម្ភាសន៍​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ចសន្យា​រយៈពេល​ខ្លី​ឱ្យ​ចូល​បម្រើការ​ងារ​នៅ​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មាន​ និង​ទំនាក់ទំនង​សាធារណៈ​ នៃ​អគ្គ​លេខាធិ​កា​រដ្ឋាន​ គ.ជ.ប​

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News