សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០១៦៖ ការដាក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងនៅ គធ.ខប ទាក់ទងនៅនឹងការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា អាណត្តិទី៣

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News