សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០២៧​៖ កិច្ចប្រជុំ​ជាមួយ​ភាគីពាក់ព័ន្ធ​ស្ដីពី​ការចាប់ផ្ដើម​ពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និង​ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​តាម​ឃុំ សង្កាត់​

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News