ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និង​ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​ ចាប់ផ្ដើម​ពីថ្ងៃទី​០១ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៩ នៅតាមសាលាឃុំ សង្កាត់​ និង​នៅតាម​ភូមិ​មួយចំនួន​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ទូទាំង​ប្រទេស

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News