សេចក្ដីជូនដំណឹង​៖ គ.ជ.ប​ ត្រូវការ​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ចសន្យា​រយៈពេល​ខ្លី​ចំនួន​ ៨នាក់​ ឱ្យ​បម្រើការ​ងារ​នៅ​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មាន​ និង​ទំនាក់ទំនង​សាធារណៈ​ នៃ​អគ្គលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ គ.ជ.ប​

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News