សេចក្តី​ជូនដំណឹង​លេខ​ ​០៣៥​៖​ ​ស្តី​ពី​ការ​ដាក់​ ​និង​ការ​ទទួលពាក្យ​សុំ​ចុះឈ្មោះ​អ្នកសង្កេតការណ៍​ជាតិ​ ​អន្តរជាតិ​ ​និង​ភា្ន​ក់​ងារ​គណបក្ស​នយោបាយ​ ​សម្រាប់​ការពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ ​និង​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ ​ឆ្នាំ២០១៩​