សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០២១​៖ កិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធស្ដីពី​ការប្រកាសផ្សព្វផ្សាយ​ប្រតិទិន​នៃការពិនិត្យបញ្ជី​ និង​ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​២០១៩

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News