សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ការផ្ទេរសិទ្ទិ​របស់​ប្រធាន​គណបក្ស​នយោបាយ​ជូនតំណាង​ដើម្បី​ចុះហត្ថលេខា​លើពាក្យសុំ​ចុះ​ឈ្មោះភ្នាក់ងារ​គណបក្សនយោបាយ​សម្រាប់​សង្កេតមើល​នៅតាម​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត​(គណបក្ស​យុវជនកម្ពុជា)

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778