សេចក្ដីជូនដំណឹង​៖ គ.ជ.ប ត្រូវការរើស​ក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ចំនួន​ ១.៦៤៦ ក្រុម ស្មើនឹង ចំនួន​ ៣.២៩២ នាក់ ជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី​ សម្រាប់​ការ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ការ​ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៩

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News