កម្មវិធីជប៉ុនស្នើសុំជួបប្រជុំជាមួយ គ.ជ.ប និងក្រសួងមហាផ្ទៃ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778