សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ​លេខ​ ​០១៤​៖​ ​ថ្ងៃទី១​ ​នៃ​ការចុះបញ្ជី​គណបក្ស​នយោបាយ​ឈរឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ ​

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778