សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០០៩​៖ កិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ​ស្ដីពី​ការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត​ និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News