សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០០៨​៖ កិច្ចប្រជុំជាមួយ​ភាគីពាក់ព័ន្ធ​​ស្ដីពី​ការបិទផ្សាយបញ្ជី​ទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោត និង​ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News