តារាងចំនួនការិយាល័យ​បោះឆ្នោត ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត និង​ចំនួន​អាសនៈ​សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា​សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អាណត្តិ​ទី​៣ ឆ្នាំ​២០១៩

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778