សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០០២​ ស្ដីពី​ការ​កំណត់​ចំនួន​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​រាជធានីភ្នំពេញ ក្រុមប្រឹក្សា​ខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សា​ក្រុង ក្រុមប្រឹក្សា​ស្រុក ក្រុមប្រឹក្សា​ខណ្ឌ សម្រាប់​អាណត្តិ​ទី​៣

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News