អនុក្រឹត្យ ស្ដីពី​ការកំណត់​ចំនួន​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​រាជធានីភ្នំពេញ​ ក្រុមប្រឹក្សា​ខេត្ត​ ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ សម្រាប់​អាណត្តិ​ទី​៣

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778