សេចក្តីជូនដំណឹង គ.ជ.ប នឹងធ្វើការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បង ឆ្នាំ២០១៥

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/default_images/web_placeholder.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778