សេចក្តីជូនដំណឹង គ.ជ.ប នឹងធ្វើការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បង ឆ្នាំ២០១៥

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778