ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​ ​គ.ជ.ប​ ​លេខ​ ​០២​ ​ចេញផ្សាយ​ថ្ងៃទី​ ​៣០​ ​ខែ​ ​មេសា​ ​ឆ្នាំ២០១៤​ ​ស្ដីពី​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​រាជធានី​ ​ខេត្ត​ ​ក្រុង​ ​ស្រុក​ ​ខណ្ឌ​ ​អាណត្តិ​ទី២​

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778