សំណួរ ចម្លើយ ទាក់ទងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី​ ឆ្នាំ​២០១៦

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778