សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ១៩១​៖ ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន ៨,៥៤៤,៨៨៥ នាក់ មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០១៨

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News