សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ១៨៩៖ កិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្ដីពី​ការផ្ដល់សុពលភាព និងការប្រកាសផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការ ឆ្នាំ​២០១៨

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News