សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៦៥៖ អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប ជំរុញឱ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ អនុវត្តការងារប្រកបដោយ សុក្រឹតភាព និងគណនេយ្យភាព

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News