សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៦៤៖​អ្នករាជការ គ.ជ.ប ត្រូវបានពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការរៀបចំផែនការ​ថវិកាកម្មវិធី និងការអនុវត្ត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News