សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការប្រកាសទទួលស្គាល់បេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្រ្ត​ នីតិកាលទី៥ឆ្នាំ២០១៣​ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅមណ្ឌលខេត្ត កំពង់ស្ពឺ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778