សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០៨៥​ ស្ដីពី​ការប្រកាសកាល​បរិច្ឆេទ នៃការបោះឆ្នោតលើកទី​៣ ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា​រាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778