សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការលុបឈ្មោះបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្រ្ត​ នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០១៣​ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចេញពីមណ្ឌលខេត្ត កំពង់ស្ពឺ

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/default_images/web_placeholder.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778