សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ គ.ជ.ប នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥​

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News