សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ​ ១៧២​៖ ថ្ងៃទី៥ នៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៨

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778