សេចក្ដីអំពាវនាវ លេខ ០០៦​៖ គ.ជ.ប សេចក្ដីអំពាវនាវ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ឱ្យទៅពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីថ្ងៃទី​០១ ដល់ថ្ងៃទី​១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៨

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News