សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០៧៩ ស្ដីពី​ការផ្ទេរសិទ្ធិរបស់ប្រធានគណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជា ជូនតំណាងដើម្បី​ចុះហត្ថលេខាលើពាក្យសុំចុះភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយសម្រាប់ការពិនិត្យ​បញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៨

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News