សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ១៦៧​៖ គ.ជ.ប បន្តរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ ជូនដល់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778