សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ នៅថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ក្រុមការងារ​បច្ចេកទេស​កិច្ចការ​បោះឆ្នោត​នៃអគ្គលេខាដ្ឋាន គ.ជ.ប បានបន្តជួបពិភាក្សាការងារ​ជាមួយក្រុមបេសកកម្ម​ជប៉ុន

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/default_images/web_placeholder.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778