សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៤៥៖ ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និង​ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ត្រូវធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778