សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ ១៥៧​៖ គ.ជ.ប នឹងរៀបចំបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រី លធ.ខប គណបក្សនយោបាយ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៨

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News