សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ នៅ​ថ្ងៃទី​១០ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៥ អនុក្រឹត្យស្ដីពី​ការ​រៀបចំ និង​ការ​ប្រព្រឹត្តទៅនៃ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃ គ.ជ.ប ត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋាភិបាល គឺ​សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ចុះហត្ថលេខា

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/default_images/web_placeholder.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778