សេចក្ដីជូនដំណឹង​៖ គ.ជ.ប ត្រូវការជ្រើសរើសក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ចំនួន​ ១.៦៤៦ ក្រុម ស្មើនឹង​ ចំនួន ៣.២៩២ នាក់​ ជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា​រយៈពេលខ្លី​

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News