សេចក្ដីជូនដំណឹង​៖បញ្ជីសម្រាំងបេក្ខជន​ដែលបានដាក់ពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ​​ នៅ​នាយកដ្ឋាន​គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ​អ្នកបោះឆ្នោត​ និង​បញ្ជីបោះឆ្នោត​ ដែលមកប្រឡង​QCM និង​ធ្វើតេស្ត​កុំព្យូទ័រ​

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News