សេចក្ដីប្រកាសព័ត៍មាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ពីកិច្ចពិភាក្សាផ្ដោតទៅលើការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/default_images/web_placeholder.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778