បញ្ជីរាយនាម​បេក្ខជន​ជាប់ឆ្នោត​ជាតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាល​ទី​៦ ទាំង ​១២៥រូប

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778