សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបង្កើតគណ:កម្មាធិការចំពោះកិច្ចនៃ គ.ជ.ប ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការងារការសិក្សាអំពី ការប្រើប្រាស់ ទិន្ន័យអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News