សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបង្កើតគណ:កម្មាធិការចំពោះកិច្ចនៃ គ.ជ.ប ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការងាររៀបចំសេចក្ដីណែនាំរួមអំពីការចេញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ និងលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News