តារាងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ន​នៃ​ចំនួន​អ្នក​បាន​បោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ​ នីតិកាល​ទី​៦ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី​២៩ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៨

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778