មុខតំណែង និងលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី នៅនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News