សេចក្ដីជូនដំណឹង​៖ គ.ជ.ប ត្រូវការជ្រើសរើសមន្ត្រីកិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី​ ចំនួន ២៩នាក់ ឱ្យបម្រើការងារនៅ​នាយកដ្ឋាន​គ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោត និង​បញ្ជីបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News