សេចក្តីបំភ្លឺ៖ ការចោទប្រកាន់ខុសទំនងរបស់លោក ខឹម វាសនា

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778