សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ការផ្អាកដំណើរការផ្សាយគេហទំព័រ www.voterlist.org.kh និង rms.voterlist.org.kh ជាបណ្ដោះអាសន្ន​ ដើម្បីរុះរើរ​ពីទីតាំងចាស់​ ទៅតម្លើង​ទៅ​អាគាទីស្ដីការថ្មី​របស់​ គ.ជ.ប

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News